Ear Clear

Ear Clear

  • Ürün Adı: Ear Clear
  • Ürün Sahibi: Dr Besnim
  • Ürün Miktarı: 20 ml

Kulak Damlası | Buşon Yumuşatıcısı
pH 5,5

KULLANIM AMACI

Aşırı kulak kirinin yumuşatılması, çözülmesi ve giderilmesine yönelik bir yardımcı olarak, haricen kullanıma yöneliktir.

KULLANIM ŞEKLİ VE GÜNLÜK ALIM DOZU

Yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar:
Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde;

– Başınızı yana eğin ve kulak yoluna 5-10 damla damlatın.
– Başı eğik halde tutarak veya kulağa pamuk yerleştirerek damlatın solüsyonun kulak kanalına yayılımını sağlamak için 2-3 dakika bekleyiniz.
– Kulak girişinde kalan / artan solüsyonu pamuk veya mendille siliniz.
– Bu uygulamayı günde 2 kez veya en fazla 4 gün süreyle yapın.
– Kullanım sonrası doktorunuza kontrol muayenesine gidiniz.

12 yaş ve altındaki çocuklarda, gebelik ve emzirme durumunda kullanılmaz.
Doktorunuza danışınız.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.


SAKLAMA KOŞULLARI
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Haricen kullanılır.


UYARILAR

Hidrojen peroxide içerir.
Haricen kullanılır.
Göz ile temasından kaçınınız. Ürünün göz ile teması halinde derhal bol su ile durulayınız.
3 yaş altı çocuklar için kullanılmamalıdır.
Soyucu olarak ya da tahriş olmuş ciltte kullanılmamalıdır.


iÇiNDEKiLER

Aktif Bilesen
Carbamide Peroxide %6.5
Inaktif Bilesen
Glyserine, Citric Acid, Propylene Glycol, Sodium Stannete, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Water.